VOORWOORD

Bruno Reyntjens
Commercieel Directeur bij VITO

De weg naar een duurzame, welvarende economie en samenleving loopt onvermijdelijk via cleantech. Cleantech, of schone, ‘groene’ technologie vinden we terug in een brede waaier van oplossingen, processen en producten of diensten met een technologische component. Zo draagt cleantech bij tot het verkleinen van de ecologische voetafdruk en de klimaatimpact van de mens.

Cleantech focust behalve op milieu- en klimaatvoordelen ook op economische meerwaarde. Dat verklaart waarom alle sectoren van het Vlaamse economische weefsel baat hebben bij de verdere integratie van cleantech in hun bedrijfsvoering: het is een win-win voor iedereen, en dus voor de hele samenleving. In dit jaarrapport bespreken we cleantech vanuit verschillende perspectieven, zoals energievoorziening, materiaal- en watergebruik en luchtkwaliteit en gezondheid met voorbeelden uit de bouwsector. In deze sector beoogt de Europese Commissie in het kader van haar Green Deal een ongeziene renovatiegolf die niet enkel technologische maar ook sociale en financiële innovaties zal teweeg brengen.

Cleantech wordt uiteraard ook toegepast op andere plaatsen dan gebouwen en de bebouwde omgeving. De penetratie van cleantech gebeurt in alle sectoren. De transitie naar een duurzame maatschappij wordt voortgestuwd vanuit alle geledingen en raakt elke burger. De win-win van cleantech komt ook naar voren in het dubbelinterview met Frans Snijkers en Charlotte Struye. ‘R&D in cleantech leidt naar nieuwe oplossingen die bijdragen aan de systemische transitie naar een duurzame wereld’, klinkt het. ‘Dat heeft een positieve impact zowel op milieu en klimaat als op de economie.’

Een duurzame economie verkleint niet alleen onze milieu- en klimaatimpact, maar maakt onze samenleving en onszelf ook gezonder. Eveneens in dit rapport leest u hoe groot de impact kan zijn van de toepassing van cleantech op onze mentale en fysieke gezondheid. Charlotte Struye verwoordt het zo: ‘De focus op een duurzamere leefwereld vertaalt zich in nieuwe technologieën die bijdragen aan onze levenskwaliteit.’

Het is de missie van Cleantech Flanders om de verschillende stakeholders in de Vlaamse cleantech-gemeenschap onderling te verbinden en in contact te brengen met bedrijven met een traditionele bedrijfsvoering uit heel uiteenlopende sectoren. Daarom belichten we in dit rapport ook enkele innovatieve ondernemers zoals Encon en Qpinch en kondigen we de Cleantech Hero-campagne aan. Het uitbouwen van de Cleantech gemeenschap vormt de missie van Cleantech Flanders en is de sleutel tot succes, in Vlaanderen, maar ook in het buitenland, getuige onze nauwe, structurele samenwerking met Flanders Investment & Trade (FIT).

Veel leesplezier,
Bruno Reyntjens
Commercieel Directeur Vito

Cleantech straalt optimisme uit

Charlotte Struye
Adjunct Directeur Cleantech Flanders
FRANS SNIJKERS
Directeur Cleantech Flanders


Kom meer te weten over dit rapport

Lees meer >

CLEANTECH
INNOVATIE
IN DE
BOUWSECTOR

Afgaand op de quote ‘Never let a good crisis go to waste’ creëert de huidige recessie, veroorzaakt door COVID19, een interessante mogelijkheid om de economie zowel te versterken als te verduurzamen. Hiervoor is veel potentieel te vinden, waaronder een betere aanpak van gebouwen, bebouwde omgeving en lange termijnsplanning voor gebruik van land. De huidige inspanningen in het herbebossen van Vlaanderen en het debat rond de betonstop tonen aan dat er alvast aan gewerkt wordt.

Maar er is meer. Omdat burgers van dichtbij en dagdagelijks in interactie zijn met hun woning en hun woonomgeving, is er automatisch veel aandacht voor het kwalitatieve aspect op korte én op lange termijn. Net deze betrokkenheid maakt dat er draagvlak is om stappen vooruit te zetten.

Experts benadrukken het belang van duurzaamheid en cleantech op het gebied van energie, water en circulariteit in de representatieve groep van gebouwen en de bebouwde omgeving. Maarten De Groote legt uit hoe gebouwen hun energieverbruik kunnen verduurzamen door het toepassen van innovatieve cleantech-oplossingen. Ook circulariteit (een bijdrage van Wim de Backer) en een slimme aanpak van grondwaterafvoer op bouwplaatsen (een bijdrage van Alain Ducheyne) kunnen de voetafdruk van de sector aanzienlijk reduceren. Uit de bijdrage van Marianne Stranger blijkt hoe groot de invloed is van gebouwen op ons geestelijk welzijn en onze lichamelijke gezondheid. Tot slot focust het interview met Robin Bruninx op het Infinity-gebouw van Encon, als praktisch voorbeeld van geïntegreerde oplossingen.

Clusters en innovatieve Cleantech

De zes Vlaamse speerpuntclusters, Catalisti (chemie en kunststoffen), De Blauwe cluster (blauwe economie), Flanders Food (agro&food), Flux50 (energie), SIM (materialen) en VIL (logistiek), werken allen mee aan cleantech in Vlaanderen. Zo worden er tal van projecten geïnitieerd voor onderzoek en ontwikkeling, bijvoorbeeld naar nieuwe materialen, hergebruik van materialen, CO2-arme energieproductie, of de logistieke organisatie voor hergebruik.

Daarnaast wordt door de speerpuntclusters ook ingezet op projecten die de scope van de eigen speerpuntclusterwerking overschrijden. Door het initiëren van projecten op de kruising tussen twee of meerdere domeinen kan Vlaanderen nog een stap verder zetten in cleantech. Dit wordt door de VLAIO extra gestimuleerd door ook hier middelen voor te voorzien.

Binnen de projectwerking van de clusters werden in 2020 in totaal 26 projecten voor een steunbedrag van om en bij 30 miljoen euro goedgekeurd binnen of gerelateerd aan het domein Circulaire Economie of klimaat/energie. De speerpuntcluster Catalisti zet samen met bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten de klimaatambities van de Vlaamse overheid om in zogeheten Moonshot projecten die samen een toekomstgericht industrieel innovatieprogramma vormen. In 2020 werden ook 13 moonshot-projecten goedgekeurd met een totale subsidieomvang van 19,1 miljoen euro.

Drie clusterprojecten verder toegelicht >

Het belang van internationalisatie

Wie internationalisering zegt, zegt ook Flanders Investment & Trade. Claire Tillekaerts, aan het roer van FIT, licht de uitbreiding van de Science & Technology Offices toe en het belang van internationalisering voor onze Vlaamse bedrijven. Vlaanderen staat mee aan de top van Europese en wereldwijde innovatieve regio’s en daar hoort ook cleantech bij. Qpinch & Inopsys zijn goede voorbeelden van Vlaamse cleantech bedrijven die de wereld veroveren.

Frans Snijkers, directeur Cleantech Flanders, schijnt zijn licht op de Green Deals, zowel op Europees als op Vlaams niveau en legt uit waarom deze gelijkstaan aan grote opportuniteiten.

Tot slot kijken we ook naar het nieuwe maritieme onderzoekscentrum in Oostende waar nieuwe testinfrastructuur ter beschikking staat en een boost geeft aan de mogelijkheden voor zowel onderzoekers als bedrijven.

Cleantech Heroes dragen cleantech-innovatie uit

Innovatieve cleantech-oplossingen verdienen het om extra in de verf gezet te worden. Vier keer per jaar kronen we daarom een bedrijf of organisatie tot Cleantech Hero, telkens in een ander cleantech-domein.

Lees meer >

BOSAQ
Cleantech Hero Watertechnologie

www.cleantechhero.be

© 2021 Cleantech Flanders – All rights reserved Although care has been taken to ensure the accuracy,
completeness and reliability of the information provided, Cleantech Flanders assumes no responsibility therefore. The user of the information agrees that the information is subject to change without notice. Cleantech Flanders assumes no responsibility for the consequences of use of
such information, nor for any infringement of third party intellectual property rights which may result from its use. In no event shall Cleantech Flanders be liable for any direct, indirect, special or incidental damage resulting from, arising out of or in connection with the use of the information.

Houthalen, 31 December 2020

Responsible publisher: Frans Snijkers, Director
Text: Cleantech Flanders
Concept and design: Kaplus

Greenville, Centrum-Zuid 1111
3530 Houthalen-Helchteren
info@cleantechflanders.com