Inopsys ontwikkelt mobiele en modulaire installaties voor on-site behandeling van nevenstromen uit de chemische en farmaceutische industrie. De processen van deze industrieën generen gevaarlijke en toxische rest- of spoelstromen die niet eenvoudig te verwerken zijn. Tot nog toe wordt de meerderheid van de afvalstromen afgevoerd voor verbranding, wat destructief en vervuilend is. “Wij bieden on-site behandelingsinstallaties aan waardoor de lineaire destructiemethode opgevormd wordt tot een circulair en duurzaam verwerkingsproces”, verduidelijkt Steven De Laet, CEO van Inopsys.

Door dit proces worden stromen die eerder bestempeld werden als afval door combinatie van de juiste technieken op maat behandeld met recuperatie van materialen als resultaat. “Op die manier kunnen we niet alleen zuiver water, maar ook waardevolle componenten zoals palladium, platinum en zink uit de stromen recupereren, maar creëren we ook mogelijkheden om deze grondstoffen te hergebruiken.”

Daarnaast is Inopsys actief in het onderzoek naar de impact van micropolluenten zoals farmaceutische componenten, hormoonverstorende chemicalieën, PFAS, en (helaas) nog veel meer in het algemeen oppervlaktewater. Inopsys werkt niet alleen met pure chemie in zijn labo’s, ook de figuurlijke chemie tussen de geschikte technologieën en expertise die ze creeëren is van belang voor de ontwikkeling van onze duurzame en innovatieve oplossingen.

Kijken jullie verder dan de Belgische grenzen?
“Dankzij een recente kapitaalinjectie van 5 miljoen euro krijgen we een duw in de rug om internationale expansie waar te maken”, verduidelijkt Steven De Laet. “Bestaande en potentiële klanten hebben ook vestigingen in Europa, daardoor worden we al een stuk meegetrokken naar het buitenland.  We zijn momenteel actief in Zwitserland, het hart van de farmaceutische industrie met Roche en Novartis als grootste spelers. We plannen hier dan ook een eerste kantoor om onze klanten sneller van dienst te zijn. Verder breiden we onze activiteiten en ons team in 2021 ook nog uit naar Duitsland”, vertelt Steven.

Wat is de duurzame impact van Inopsys op onze samenleving?
“Inopsys bevindt zich in een tijdperk van algemene waterschaarste, en toch kiezen we als maatschappij om water grotendeels als afval te beschouwen en het verloren te laten gaan via industriële verbranding. Dat terwijl er oplossingen bestaan om water én andere waardevolle componenten te recupereren.

Inopsys heeft een installatie die  jaarlijks tientallen kilo’s van het waardevolle palladium kan recupereren. Als je weet dat de marktprijs voor een kilo palladium vandaag 60.000 euro is, dan weet je dat dit om belangrijke recyclage gaat. Door het uitzuiveren van het afvalwater kunnen we niet alleen waardevolle stoffen recupereren, maar houden we bovendien zuiver water over dat zorgeloos naar de biologische waterzuivering kan.”

“Na de aanpak van de covid-pandemie zal wereldwijd de focus weer komen te liggen op klimaatverandering, duurzaamheid en de creatie van een meer circulaire economie”, voorspelt Steven De Laet. “De oplossingen die Inopsys heeft ontwikkeld voor de chemische en farmaceutische productie zullen hiertoe bijdragen en zullen nieuwe business en duurzame groei creëren.”

Wat brengt de toekomst voor Inopsys?
“Onze grootste focus is internationale expansie. Wij zullen ons toeleggen op Zwisterland, Ierland, Duitsland en Nederland. We richten ons naar de (fijn-)chemie en farmaceutische industrie

Toegang tot zuiver en schoon water zal een van de grootste uitdagingen van de komende decennia zijn. Inopsys biedt oplossingen aan om deze wereldwijde uitdaging aan te pakken”’, besluit de CEO.

 

Steven De Laet
CEO Inopsys