Cleantech Flanders
VITO

Voor Frans Snijkers en Charlotte Struye, de drijvende krachten van Cleantech Flanders, vormt community building de sleutel tot succes van de verdere uitrol van cleantech. ‘Het stuwt ons voort in de systemische transitie naar een duurzame samenleving.’

Hoe kan cleantech bijdragen aan meer duurzaamheid?
Frans Snijkers:
‘R&D in cleantech leidt naar nieuwe oplossingen die over de hele wereld hun weg kunnen vinden en zo kunnen bijdragen aan de systemische transitie naar een duurzame wereld. Dat heeft een positieve impact zowel op milieu en klimaat als op de economie – bijvoorbeeld door de creatie van nieuwe jobs. Daardoor straalt cleantech optimisme uit: ze biedt uitzicht op een gezondere maatschappij.’Charlotte Struye: ‘Als je ziet welke schone technologieën we allemaal al hebben in Vlaanderen, is dat best indrukwekkend. De focus op een duurzamere leefwereld vertaalt zich dus echt wel in nieuwe technologieën die bijdragen aan onze levenskwaliteit. Kijk maar naar waterzuivering, mobiliteit, circulaire economie en technologieën die ons hele energiesysteem voorgoed veranderen.’

Welke rol speelt Cleantech Flanders hierin?
Snijkers: ‘Steeds meer bedrijven omarmen duurzaamheid door circulaire en toekomstbestendige oplossingen en initiatieven te ontwikkelen. Als onafhankelijke organisatie verbinden wij cleantech-spelers onderling en met traditionele bedrijven uit verschillende industriële sectoren en promoten we oplossingen en kansen die de klimaatuitdaging te lijf gaan.’Struye: ‘We leggen ons ook toe op het steeds beter leren kennen van mensen én technologieën in de Vlaamse cleantech-community. Community building, ecosystemen bouwen … je hoort die begrippen tegenwoordig wel vaker maar wij geloven oprecht dat ze de sleutel tot succes vormen. Ze helpen ook onze knowhow op een holistische manier te promoten in het buitenland.’

Hoe gebeurt die internationale promotie?
Struye: ‘We vinden het belangrijk om een overkoepelende organisatie te zijn voor bedrijven en stakeholders met een draagvlak waar ruimte is om elkaar te promoten en te inspireren. Maar we willen ook dat externen een goed beeld krijgen van het cleantech-ecosysteem in Vlaanderen. Speerpuntclusters, kennis- en onderzoekscentra, zogenaamde innovatieve bedrijfsnetwerken en andere organisaties zijn naast de bedrijven uiteraard ook essentiële pijlers.Wat internationalisering betreft werken we erg nauw samen met Flanders Investment & Trade als structurele partner. De recente uitbreiding van hun Science & Technology Offices biedt trouwens extra opportuniteiten voor onze cleantech-bedrijven en zal ervoor zorgen dat de bedrijven nog sneller kunnen inspelen op kansen in het buitenland.’

Vorig jaar stond helemaal in het teken van corona. Wat hebben jullie uit de pandemie geleerd?
Snijkers: ‘Dat een goede samenwerking tussen bedrijven, beleidsmakers, kennisinstituten en burgers – de zogenaamde quadruple helix-aanpak – een samenleving weerbaar kan maken voor dit soort crisissen. En dat crisissen opportuniteiten bieden. Bijvoorbeeld in de vorm van Green Deals. Ook de directe en adequate reacties van bedrijven op acute problemen in de samenleving veroorzaakt door de pandemie zijn mooie voorbeelden, zoals de productie van droogijs voor de koeling van vaccins met koelmachines van Cold Jet’.

En dergelijke opportuniteiten bevinden zich niet alleen op lokale markten?
Inderdaad, kijk bijvoorbeeld naar China dat tegen 2035 wereldleider wil worden inzake technologie en innovatie. Daarom tekende het land enkele belangrijke strategieën uit zoals de Nieuwe Zijderoute en Made In China 2025. Na de enorme economische groei tussen 1980 en 2015 verschoof de focus de laatste jaren en heeft China de transitie ingezet van een productie- of maakeconomie naar een moderne diensteneconomie. De nadruk ligt niet meer op high-speed growth maar op high-quality growth. Opportuniteiten bij de vleet dus. Het Cleantech Route China-initiatief van de vijf Vlaamse provincies, FIT en Cleantech Flanders is er juist op gericht om Vlaamse cleantech-bedrijven te ondersteunen om die enorme markt te betreden.’

Struye: ‘Ondanks de vele beperkingen blijft het belangrijk om een gevarieerd actieprogramma te kunnen aanbieden. Hou onze evenementenkalender zeker in het oog want er komen nog tal van opportuniteiten voor Vlaamse bedrijven.’

Kan je al een voorsmaakje geven?
Struye: ‘We zijn aanwezig op internationale en nationale virtuele beurzen, organiseren webinars met partners om nieuwe markten te verkennen, we lanceren het cleantech-rapport … En in het najaar staan de buitenlandse handelsmissies op de kalender.

Recent hebben we trouwens ook onze nieuwe campagne “Cleantech Heroes” gelanceerd. Elk kwartaal verkiezen we een Cleantech Hero in een bepaald thema. Zo zetten we bedrijven in de kijker voor een breed publiek. Uiteindelijk is dat toch waar het allemaal om draait: bedrijven een podium bieden en ze dan zien stralen.’

Frans Snijkers
Directeur Cleantech Flanders

Charlotte Struye
Adjunct Directeur Cleantech Flanders