Mate van maturiteit van de sector

De diversiteit van de activiteiten die onder het label cleantech vallen, vormt een uitdaging om het algemene maturiteitsniveau ervan te beoordelen. Kijkend naar de 9 geïdentificeerde subdomeinen, kan men echter vaststellen dat de meeste domeinen een zekere mate van maturiteit hebben bereikt in Vlaanderen.

Sectoren zoals hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, duurzame mobiliteit en duurzame gebouwen tonen een gunstiger ondernemingsklimaat voor startups, wat duidt op een nieuwe of hernieuwde golf van innovatie en/of belangstelling.

Ondertussen laten de subdomeinen recycling & afval, water & afvalwater, industriële verwerking & productie, en – in mindere mate – duurzame landbouw een markt zien met een meerderheid aan gevestigde actoren. Dit kan worden toegeschreven aan eerdere interessegolven, die voor sommigen teruggaan tot de jaren zeventig, in deze domeinen. De constante toevloed van startende bedrijven wijst echter op het bestaan van voortdurende innovatie.

De gemiddelde leeftijd van de cleantech bedrijven is 23.56 jaar. Het profiel van de verdeling van leeftijd varieert per actoren categorie. Implementors zijn de jongste actoren, meteen gemiddelde leeftijd van 20.99 jaar, Tech Providers zijn gemiddeld 23.12 jaar oud,  Pioneers zijn de oudste bedrijven, met een gmiddelde leeftijd van 37.24 jaar. Enablers vertonen een een vrij vlakke verdeling met een gemiddelde leeftijd van 25.84 jaar.

 

In 2019 werden 6 nieuwe actoren gergistreerd binnen de cleantech sector. 4 in de categorie van Implementor en 2 Enablers. Dit valt onder het gemiddelde van 34.35 opgerichte actoren per jaar (periode 2000-2020).


BACK
Share

© 2021 Cleantech Flanders – All rights reserved Although care has been taken to ensure the accuracy,
completeness and reliability of the information provided, Cleantech Flanders assumes no responsibility therefore. The user of the information agrees that the information is subject to change without notice. Cleantech Flanders assumes no responsibility for the consequences of use of
such information, nor for any infringement of third party intellectual property rights which may result from its use. In no event shall Cleantech Flanders be liable for any direct, indirect, special or incidental damage resulting from, arising out of or in connection with the use of the information.

Houthalen, 31 December 2020

Responsible publisher: Frans Snijkers, Director
Text: Cleantech Flanders
Concept and design: Kaplus

Greenville, Centrum-Zuid 1111
3530 Houthalen-Helchteren
info@cleantechflanders.com