Werkgelegenheid

Cleantech in Vlaanderen stelde in 2019 29.168 mensen (voltijdse equivalenten) tewerk. De totale tewerkstelling was de afgelopen 3 jaar enigszins stabiel, met een daling van 2,5% ten opzichte van 29.939 in 2018. Als we de totale werkgelegenheid vergelijken tussen de 4 actortypes, vertoonden alle types een algemene groei in de afgelopen 10 jaar, met uitzondering van de pioniers.

 

 

Interessant om te vermelden is de daling van het gemiddelde aantal werknemers per actor voor pioniers, uitvoerders en tech-aanbieders tussen de periode van 2009 en 2019. De enablers zijn in dezelfde periode gemiddeld gegroeid. Tegelijkertijd is het totale aantal actoren gestaag toegenomen voor alle vier actortypes.

De drijvende krachten achter deze trend zijn speculatief, maar er wordt verondersteld dat de daling van het aantal VTE’s hoofdzakelijk te wijten is aan wijzigingen in de oprichting van juridische entiteiten en de invoering en popularisering van deeltijdarbeid.

De oprichting van een juridische entiteit in Vlaanderen heeft sinds 2008 een aantal versoepelingen gekend, wat waarschijnlijk een stimulans is geweest voor de toename van actoren over de hele linie.


BACK
Share

© 2021 Cleantech Flanders – All rights reserved Although care has been taken to ensure the accuracy,
completeness and reliability of the information provided, Cleantech Flanders assumes no responsibility therefore. The user of the information agrees that the information is subject to change without notice. Cleantech Flanders assumes no responsibility for the consequences of use of
such information, nor for any infringement of third party intellectual property rights which may result from its use. In no event shall Cleantech Flanders be liable for any direct, indirect, special or incidental damage resulting from, arising out of or in connection with the use of the information.

Houthalen, 31 December 2020

Responsible publisher: Frans Snijkers, Director
Text: Cleantech Flanders
Concept and design: Kaplus

Greenville, Centrum-Zuid 1111
3530 Houthalen-Helchteren
info@cleantechflanders.com