Flanders Investment & Trade helpt Vlaamse innovatie in het buitenland aan de man te brengen, maar haalt ook sterke technologische en economische spelers naar Vlaanderen. Dat doet het onder meer via haar netwerk van Science & Technology Offices, dat recent nog werd versterkt.

De missie van Flanders Investment & Trade (FIT) behelst de vermarkting van Vlaamse expertise, alsook het aantrekken van investeringen die het economische weefsel in onze regio versterken. Vanzelfsprekend speelt cleantech daar een belangrijke rol in. Wat betreft de ‘uitvoer’ van cleantech blijft FIT een enorme vraag zien vanuit opkomende landen voor technologische oplossingen rond water-, afval- en energiebeheer. ‘Heel veel landen kampen bijvoorbeeld nog met een schrijnende vervuilingsproblematiek’, zegt Ralph Moreau, die bij FIT technologieattaché (TA) is in Silicon Valley. ‘Er is dus nog veel vraag naar capacity building en end-of-pipe-oplossingen.’

Hierin focust FIT op duurzame én betaalbare oplossingen. Moreau: ‘Vaak is het zoeken naar de juiste financiering, naar een betaal- of verdienmodel dat kan werken en dat schaalbaar is. We komen dan vaak uit bij geïntegreerde oplossingen waarbij verschillende elementen samenkomen. Die zijn een lang leven beschoren en dus duurzaam, terwijl ze zichzelf terugbetalen.’

Nieuwe TA’s
Om haar aanwezigheid in het buitenland te versterken heeft FIT haar netwerk van buitenlandse attachés recent uitgebreid. Vier nieuwe TA’s werden begin 2021 uitgestuurd naar Science & Technology Offices in innovatiehotspots verspreid over de wereld. ‘Nu we zien dat wetenschap en technologie in de strijd tegen covid-19 ongekend snel vooruitgaan, investeren we nóg sterker in de internationale vermarkting van Vlaamse innovatie’, zegt Claire Tillekaerts, ceo van FIT. De vier nieuw aangemonsterde TA’s worden gestationeerd in Kopenhagen, Guangzhou, New York en Singapore – FIT heeft wereldwijd tien S&T Offices.

Met de nieuwe zendingen versterkt FIT de vermarkting van Vlaamse innovatie op het vlak van digitale, gezondheids- en klimaattechnologie – vooral in het laatste domein speelt cleantech een belangrijke rol. Dat past in de ambitie van Vlaanderen om bij de meest innovatieve regio’s van Europa te horen. ‘We willen technologiegedreven bedrijven uit Vlaanderen een voorsprong geven in buitenlandse markten door hen in contact te brengen met de juiste partners’, zegt Tillekaerts. ‘Maar we willen ook sterke economische en technologische spelers uit het buitenland naar Vlaanderen aantrekken, met name dan de “ontbrekende schakels”. Dat zijn spelers die het innovatieve en economische weefsel van Vlaanderen complementeren en versterken, en samen met Vlaams toptalent onze regio verder uitbouwen tot een wereldhub voor innovatie.’ Daarnaast brengen de S&T Offices Vlaamse bedrijven, onderzoekscentra, clusters, ondernemersorganisaties, incubatoren en acceleratoren samen met buitenlandse spelers en zetten ze Vlaanderen als techregio wereldwijd sterker op de kaart.

Hernieuwde groene ambities
2021 wordt met de Green Deal in Europa en de machtswissel in de Verenigde Staten een jaar van hernieuwde en versterkte ambities op het vlak van klimaat. Voor de VS kijkt FIT uit naar de acties die de nieuwe regering van president Biden zal nemen, waaronder een grootschalig relanceplan. ‘Dat relanceplan omvat een ambitieus luik op het vlak van cleantech en dan vooral van klimaattechnologie’, zegt Ralph Moreau. ‘Het zou de Amerikaanse economie de komende jaren stevig moeten vergroenen.’ Ontbrak het de VS onder de vorige president aan zulke ambities op federaal niveau, dan zag FIT op meer lokaal niveau wel hoe vooruitstrevende stakeholders bleven investeren in dit soort technologie. ‘Denk aan staten zoals Californië, maar ook heel wat grote Amerikaanse bedrijven. Zij zijn allang overtuigd van de noodzaak om op een meer duurzame manier zaken te doen.’ FIT verwacht dat de kansen voor Vlaamse bedrijven in de VS onder meer dankzij het relanceplan zullen groeien. ‘We verwachten bijvoorbeeld dat de vraag naar innovatieve oplossingen zal toenemen, wat natuurlijk naadloos aansluit bij het cleantech-luik van onze missie.’


Daarnaast is er natuurlijk Europa, dat via het ongekend ambitieuze economische stimuleringsprogramma van de Green Deal als nooit tevoren de milieu- en klimaatkaart trekt. Ook dat zal nieuwe opportuniteiten met zich meebrengen voor de Vlaamse aanbieders van cleantech. Tillekaerts: ‘Als sterke Europese regio zijn we een open economie, hebben we de nodige expertise in huis en staan we voor kwaliteit. Dat zijn belangrijke troeven in de voortrekkersrol die Europa wil spelen.’


Ondanks dat Vlaanderen een eerder kleine regio is, tonen de cijfers aan dat we op het vlak van geavanceerde R&D tot de Europese en wereldtop behoren. Dat is niet in het minst het geval in de cleantech-sectoren. En dat weten ze ook in het buitenland. In 2020, nochtans een inktzwart crisisjaar, bedroeg het aandeel buitenlandse investeringen in Vlaanderen in deze sectoren (inclusief de energiesector) liefst 30 procent. ‘Dat toont aan dat in de export en de vermarkting van die Vlaamse expertise en knowhow FIT en Cleantech Flanders natuurlijke partners vormen’, aldus Claire Tillekaerts. De sterke investeringen vanuit het buitenland zijn ook goed nieuws voor de werkgelegenheid, want één op de vijf jobs is gelinkt aan R&D.

 

              

Claire Tillekaerts
Gedelegeerd bestuurder FIT