OVER DIT RAPPORT …

Dit rapport geeft de huidige stand van zaken (trends en evoluties) van de Vlaamse cleantech. Cleantech Flanders streeft ernaar jaarlijkse een cleantech-rapport uit te geven, met als doel:

  • verstrekken van accurate gegevens, informatie en analyseresultaten die de sterke punten belichten van het Vlaamse cleantech-ecosysteem.
  • bewustwording omtrent het feit dat cleantech (zijnde de technologische verschijningsvorm van duurzaamheid) in alle industriële sectoren een stuwende kracht kan zijn voor toekomstige groei, vergroten van het marktaandeel, marketing en expansie naar nieuwe (internationale) markten.

Methodologie
De analyse en de gegevens in dit rapport komen voort uit een beproefde methodologie die met grote zorgvuldigheid in de praktijk werd gebracht. Een eerste stap is de goedkeuring van een taxonomie met een definitie voor cleantech in de Vlaamse context. Het gebruik van deze taxonomie voor datamining in het dataScouts-platform en de kartering van cleantech-gerelateerde octrooien, resulteert in een eerste inventaris van cleantech-actoren. Bijkomende screening leidt tot een lijst van primaire Vlaamse cleantech-bedrijven. Bijkomende datamining omtrent deze actoren biedt vervolgens de mogelijkheid van thematische, geografische, financiële, … classificatie. In een laatste stap wordt de complete dataset geanalyseerd op trends en evoluties.

Deze bedrijven vormen de primaire kern van het Vlaamse cleantech-ecosysteem, dat de vele secundaire bedrijven aandrijft. In zijn periferie strekt cleantech zich verder uit, tot de meeste klassieke industriële sectoren, aangezien vele gevestigde bedrijven zich niet uitsluitend, maar slechts deels bezighouden met cleantech (of ze ontplooien activiteiten die aan cleantech gerelateerd zijn). Zo vormen ze een tweede laag van cleantechbedrijven. Dit zou een aanzienlijk groter aantal bedrijven opleveren, en dus hogere werkgelegenheidscijfers. De cijfers in dit rapport hebben betrekking op de primaire cleantechbedrijven.


BACK
Share

© 2021 Cleantech Flanders – All rights reserved Although care has been taken to ensure the accuracy,
completeness and reliability of the information provided, Cleantech Flanders assumes no responsibility therefore. The user of the information agrees that the information is subject to change without notice. Cleantech Flanders assumes no responsibility for the consequences of use of
such information, nor for any infringement of third party intellectual property rights which may result from its use. In no event shall Cleantech Flanders be liable for any direct, indirect, special or incidental damage resulting from, arising out of or in connection with the use of the information.

Houthalen, 31 December 2020

Responsible publisher: Frans Snijkers, Director
Text: Cleantech Flanders
Concept and design: Kaplus

Greenville, Centrum-Zuid 1111
3530 Houthalen-Helchteren
info@cleantechflanders.com